Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Ο Χρόνος(:) (;) (!)

In time
Σε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι σταματούν τη γήρανση στα
25, αλλά έχουν κατασκευαστεί για να ζήσουν μόνο μία ακόμη χρονιά, έχοντας τα μέσα να ......